Dr. Kopácsi Sándor 2001. március 2-án. Kanadában rövid szenvedés után elhunyt.
Társasházunk lakói a legnagyobb tisztelettel fognak emlékezni a legkedvesebb
szomszédra, akinek nem lehet elfelejteni szeretetét
figyelmességét, a tőle áradó
nyugalmat és természetesen az első SZEM-et amit tőle kaptak !

Megalakulásunk Története

A történet gyökerei messze mélyen a múltba nyúlnak vissza.
Természetesen része a Kopácsi házaspár élettörténetének és
a Kanadai "Neigbourhood Watch" önvédelmi szervezetnek.
Az 1990 ben hazatelepült házaspár állandó lakóhelyén azonnal
és eredményesen kezdett mesélni a föld másik felén igen hatékonyan működő önvédelmi szervezetről. A rendszerváltás után elharapódzó lakásbetörések összefogásra kényszeríttették a kis lakóközösséget és megalakították az első SZEM Egyesületet. Az elmúlt évtized alatt betörőmentes környezetet sikerült teremteniük. A lakópark e része is biztonságosabb lett. A lakások értékesebbek lettek, a lakók pedig az átlagnál több szeretettel és figyelmességgel figyelnek egymásra és értékeikre. Természetesen nem jár többlet feladattal senki részéről sem a SZEM tevékenység. Amikor lenéz a tulajdonos a ház előtt parkoló autójára SZEMrevételezi rendben van e szomszédja autója is. A lépcsőházban rákérdez az idegenre, és ha felkíséri udvariasan meggyőződhet róla, valóban vendégről van szó. Csak használni kell a zárakat és meggyőződni szükségességükről. A lépcsőházi ajtó minden lakás elsődleges védelme. A tisztaság pedig már itt a folyosón is része otthonunknak. Valószínű ebben a közösségben is vannak akik kétkedtek vagy még most is kétkednek a SZEM sikerében, de a közösség úgy igyekszik meggyőzni őket, hogy éppolyan intenzitással óvják vigyázzák őket is az idegenektől. Az egyre jobban szaporodó SZEM szerveződések teljes mértékben igazolják a Kopácsi házaspár kezdeményezését. A SZEM ma a legdinamikusabban fejlődő önvédelmi szervezetek egyike. Tevékenysége talán legfontosabb alapköve nem hierarchiára épülő szervezet, érdekazonossága jó és jól meghatározható, sikere a tagok sajátja, jól tükrözi tevékenységüket. Talán legyen példa az első SZEM mindenki részére Dr. Kopácsi Sándor ny. rendőraltábornagy és felesége Fried Ibolya ebben a házban egyszerűen csak kedves Sanyi bácsi és Ibolya néni. És nem idegen tőlük rákérdezni az idegenre és csendes téli estén le pillantani a parkoló autókra, pedig még saját autójuk sincs. Számukra természetes emberi hozzáállásuknak köszönhető az a tisztelet és becsület ami körbeveszi itt őket. A lakóközösség szomorúan és ugyanakkor örömmel vette tudomásul, a szeretett Sanyi bácsi és Ibolya néni elhatározását, 2000. év novemberi elköltözését a távolban élő családjához.